Home

   
   
   
  Theme
  Organisation
  Committee
  Programme
  Guidelines
  Registration
  Publication
  Call for paper
  Submission
  Deadlines
  Travel info
  Links
  Location
  Accomodation
  Photo
 
  Download
  Contacts
Home Language


Puuarkkitehtuuri on yksi kaikkein vanhimmista ja laajimmin käytetyistä rakentamistavoista. Sen pitkän historian aikana on kehittynyt ainutlaatuisia puurakentamistapoja ja-arkkitehtuuria eri puolille maailmaa.

Kansallisten puurakennusmonumenttien muodot ja yksityiskohdat heijastelevat sekä luonnollisen rakentamismateriaalin käyttötapoja että ikiaikaista ihmisen, yhteisöjen ja luonnon yhteyttä eri kulttuureissa.

1
Elävä puurakennuperinne on säilynyt tähän päivään saakka maaseutualuella, joilla myös sijaitsevat arvoikkaimmat puurakennusmonumenttit.
Maaseutuympäristöjen nopea rappeutuminen uhkaa hävittää lopullisesti arvokkaan historiallisen ja arkkitehtoonisen perinteen. Nämä menetykset ovat erityisen suuria Pohjois-Venäjällä, jossa puuarkkitehtuuri on ollut merkittävää.


Asiantuntijoiden arvioiden mukaan Venäkän puuarkkitehtuurin säilyttämiseksi tarvitaan korkeimmpien hallintotason välittömiä päätöksiä.

2


Maailmanlaajuisesti kiinnitetään yhä enemmän huomiota puuarkkitehtuuriperinteeseen ainutlaatuisena historiallisena ja kulttuurisena aineistona.
Puuarkkitehtuurimonumenttit kannustavat toimintaan, joka elvyttää paikallisia perinteitä ja luo kansallishenkeä.

Historialliset puurakennukset toimivat nykyarkkitehtuurin ideoiden lähteenä antaen mahdollisuuden toteuttaa uudessa rakentamisessa kansallisen kulttuurin erityispiirteitä, paikan henkeä ("genius loci") ja luoda hyvää ympäristöä.


Firenzen yliopisto, Petroskoin valtion yliopisto ja Karjalan tasavallan kultuuriministeriö kutsuvat osallistujia puuarkkitehtuurikonferenssiin. Konferenssin tavoitteena on keskustella perinteen ja puurakennusmonumenttien merkityksestä yhteiskunnassa sekä vaihtaa kokemuksia puurakentamisen tutkimus- ja korjaustavoista, kulttuuriperinnön hoidosta, hallinnosta ja käytöstä matkailussa ja muussa toiminnassa.